Skip to main content
header
header
previous arrow
next arrow

Rosnące zainteresowanie tematem łączenia produkcji rolno- spożywczej z wytwarzaniem energii słonecznej, jak również gwałtowny wzrost tej gałęzi fotowoltaiki w Europie i na świecie to główna motywacja do powołania Polskiego Stowarzyszenia Agrowoltaiki.

W Polsce rolnictwo jest wskazywane jako najważniejszy sektor gospodarki, a jednocześnie cechuje go ogromna emisyjność, które przyczyniają się do zmian klimatycznych. Podobnie jak inne sektory, rolnictwo i przetwarzanie żywności muszą się zdekarbonizować. Uważamy, że agrowoltaika może stać się ważnym elementem tego procesu.

Główne cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia Agrowoltaiki to działanie na rzecz ochrony środowiska i rozwoju polskiego rolnictwa, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w obszarze agrowoltaiki oraz wspieranie tworzenia otoczenia regulacyjnego, które będzie sprzyjało rozwojowi tej gałęzi w Polsce.

Aktualności

Ramy prawne agrowoltaiki w Chorwacji
2024-07-09

Ramy prawne agrowoltaiki w Chorwacji

W 2023 r. chorwacki rząd przyjął ramy prawne dotyczące wdrażania agrowoltaiki. Z punktu widzenia procedur administracyjno-prawnych uchwalone przepisy czynią agrowoltaikę bardziej dostępną dla inwestorów niż standardowa fotowoltaika. Zgodn (...)

2024-04-19
PIERWSZA EDYCJA KONFERENCJI AGROPV ZA NAMI

PIERWSZA EDYCJA KONFERENCJI AGROPV ZA NAMI

Korzyści z synergii rolnictwa i fotowoltaiki pozwalają widzieć w Agro-PV coś więcej niż tylko kolejną możliwość l (...)

2024-04-19
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ AGROWOLTAIKA W POLSCE

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ AGROWOLTAIKA W POLSCE

Rozwój Agro-PV to więcej niż nowa ścieżka dla sektora słonecznego. To droga do zrównoważonej i konkurencyjnej gospo (...)

2024-04-19
AGRISOLAR BEST PRACTICE GUIDELINES – PRZEWODNIK OD SOLARPOWER EUROPE

AGRISOLAR BEST PRACTICE GUIDELINES – PRZEWODNIK OD SOLARPO (...)

SolarPower Europe przedstawiło nową wersję publikacji Agrisolar Best Practice Guidelines, zawierającej wytyczne dotycz (...)

2024-04-19
ZAPRASZAMY NA AGRO SHOW W BEDNARACH

ZAPRASZAMY NA AGRO SHOW W BEDNARACH

Zapraszamy do Strefy PV podczas Targów Agro Show, które odbędą się w dniach 23-25 września 2022 r. w Bednarach pod Po (...)

Raport

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki
w maju 2023 opublikowało
I edycję raportu

„Agrowoltaika w Polsce. Nowoczesne rolnictwo napędzane energią Słońca.”

Agrowoltaika polega na jednoczesnym wykorzystaniu gruntów do produkcji rolnej i produkcji energii elektrycznej. To znacznie więcej niż nowa ścieżka dla sektora słonecznego, to innowacyjna forma inwestycji, która zyskuje na popularności w Europie i na świecie. W Polsce projekty agrowol- taiczne jeszcze nie są znane, a wiedza w tym zakresie jest mało dostępna. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki podjęło się popularyzacji tej koncepcji, a niniejsza publikacja ma na celu rozpoczęcie szerokiej dyskusji, której owoce mamy nadzieję zobaczyć wkrótce na polskiej wsi.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się szerokiej dyskusji, która zaowocuje nowym otoczeniem regulacyjnym stanowiącym bezpieczne ramy dla nowych inwestycji agrowoltaicznych.

POBIERZ

Zarząd

Łukasz Oborski

Prezes Zarządu

Łączę doświadczenia trzech obszarów: efektywnego biznesu, rolnictwa oraz branży OZE.
Bazując na swojej wiedzy, chciałbym wprowadzić hodowców w świat energii odnawialnej, która jest nie tylko szansą dla nowoczesnego rolnictwa, ale również możliwością rozwoju dzisiejszego agro biznesu dla naszych partnerów w Polsce. Wierzę, że wspólne jesteśmy w stanie wprowadzić branżę agro na najwyższy poziom funkcjonowania w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz aktywnie przyczynić się do redukcji śladu węglowego. Dla mnie największymi wartościami w biznesie są wzajemny szacunek oraz partnerstwo.
Tylko grając w jednej drużynie osiągamy najwyższe, wspólne cele.

Roman Karbowy

Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie na rynku Odnawialnych Źródeł Energii.

Zaczynałem od rozwoju projektów elektrowni wiatrowych. Udało mi się doprowadzić do skutecznego wybudowania ponad 60 turbin wiatrowych w całej Polsce. Z wykształcenia jestem politologiem, jedną z moich specjalności jest zagadnienie samorządu terytorialnego. Dlatego swojej pracy zawsze szukam rozwiązań, które przynoszą jak największe korzyści dla lokalnej społeczności. Współpraca z właścicielami gruntów i przedsiębiorcami rolnymi to dla mnie niemal codzienność. Część wyzwań czekających polskie rolnictwo w obliczu zmian klimatycznych wpisuje się w nowe technologie OZE. Rozwijając temat Agrowoltaiki chciałbym pomóc polskim rolnikom poradzić sobie z dynamicznymi zmianami, które zachodzą w ich branży.

Izabela Lazar

Wiceprezeska Zarządu

Od wielu lat związana jest z trzecim sektorem w dziedzinie energetyki oraz kultury. W Polskim Stowarzyszeniu Agrowoltaiki Izabela odpowiada za kontakt i relacje z interesariuszami. Jest odpowiedzialna także za zarządzanie wszystkimi etapami realizacji projektów oraz współpracę z partnerami Stowarzyszenia. Swoją karierę w sektorze energetycznym rozpoczęła kierując biurem Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Ewa Magiera

Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Agrowoltaiki

Założycielka i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, z sektorem OZE związana od 12 lat. Specjalizuje się w działaniach public relations, budowaniu strategii i relacji z administracją publiczną. Posiada również doświadczenie samorządowe, które zdobyła pełniąc przez 10 lat mandat radnej dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Licencjonowany pośrednik nieruchomości. Ukończyła Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Artur Marchewka

Wiceprezes Zarządu

Od około 20 lat związany z sektorem energetycznym, a od 2009 r. Z branżą odnawialnych źródeł energii. Od 2015 roku w zarządzie BayWa r.e. Polska, będącej częścią grupy BayWa r.e., dewelopera i inwestora projektów odnawialnych na całym świecie, jednego z pionierów agrowoltaiki w Europie, w tym efektywnych projektów komercyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Cele

 • Działanie na rzecz ochrony środowiska i rozwoju polskiego rolnictwa;
 • Działalność edukacyjno-informacyjna w obszarze energetyki odnawialnej, zwłaszcza dotycząca szeroko pojętej energetyki agrowoltaicznej, w szczególności polegająca na organizacji i prowadzeniu konferencji, szkoleń, warsztatów, kampanii medialnych;
 • Działania na rzecz tworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego rozwojowi sektora energetyki agrowoltaicznej i zrównoważonego rolnictwa;
 • Wymiana informacji i współpraca pomiędzy podmiotami działającymi w ramach sektora energetyki słonecznej, wiatrowej, biogazowej i agrowoltaicznej;
 • Współpraca z innymi organizacjami z branży odnawialnych źródeł energii i branży rolnej;
 • Współpraca z organami władz publicznych oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań wspierających wykorzystania energetyki agrowoltaicznej;
 • Promocja inicjatyw gospodarczych w sferze rozwoju odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rolnictwa;
 • Pomoc Członkom Stowarzyszenia w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
 • Tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój świadomości społecznej w zakresie ekologii;
 • Działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej oraz produkcji odnawialnej energii elektrycznej;
 • Ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe, badawcze, gospodarcze i popularyzatorskie w obszarach pokrywających się z celami Stowarzyszenia;

  Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje,
  zostaw nam swój email.

  Kontakt

  Masz pytania? Napisz do nas!


  tel: +48 503 015 313

  email: biuro@agrowoltaika.org